Begeleiding bij verandering

Mensen hebben steeds meer met verandering te maken – zowel in hun beroepsleven als in hun privésituatie, zelf gekozen of er toe gedwongen. Succesvolle omgang met verandering is een sleutelvaardigheid. Deze sleutelvaardigheid is te leren!

Daartoe heeft Sibylle Tobler een concept ontwikkeld. Dat concept is ontstaan op basis van haar ervaring en onderzoek; sedert 1995 begeleidt ze mensen in veranderingsprocessen. In dit concept is samengevat, wat in essentie bij de omgang met verandering effectief is en wat tot resultaat leidt.

Dit concept is in de meest uiteenlopende situaties toepasbaar. Dit concept stelt mensen in staat:

  • te begrijpen, welke stappen bepalend zijn om succesvol en realistisch met verandering om te gaan;
  • te weten, hoe deze stappen in de praktijk omgezet kunnen worden;
  • moeilijkheden bij de omgang verandering te herkennen en op te lossen;
  • te ervaren, dat een succesvolle omgang met verandering mogelijk is, dat dit heel bevredigend is en dat op deze wijze belangrijke doelen gerealiseerd kunnen worden.

De „rode draad“ bij haar werk is, om mensen in staat te stellen, succesvol met verandering om te gaan.

Nadere informatie over de omgang met verandering en het dienstenpakket dat wij daarbij aanbieden, vindt U op deze Duitstalige vlag website.